Jaya bharata jananiya...

- Kuvempu

jaya bhArata jananiya tanujAte jaya he! karnATaka mAte ||
jaya sundara nadivanagaLa nADe jaya he! rasa rushigaLa beeDe
bhoodEviya makuTada navamaNiye gandhada chandada honnina gaNiye
rAghava madhusUdhana-ravatharisida bhArata jananiya tanujAte

jananiya jOguLa vEdada ghosha jananige jeevavu ninnAvEsha
hasurina girigaLa sAle ninnaya koraLina mAle
kapila patanjala gowtama jinanuta bhArata jananiya tanujAte
jaya he! karnATaka mAte

shankara rAmAnuja vidyAraNya basavEshwara madhwara divyAraNya
ranna shaDakshari ponna pampa lakumipati janna
kumAra vyAsara mangaLa dhAma kavi kOgilegaLa puNyArAma
nAnaka rAmAnanda kabeerara bharata jananiya tanujAte
jaya he! karnATaka mAte

tailapa hoysaLarADida nADe DankaNa jakaNara nechchina beeDe
krishNa sharAvati tunga kavEriya vara ranga
chaitanya paramahamsa vivEkara bharata jananiya tanujAte
jaya he! karnATaka mAte

sarva janAngada shAntiya tOTa rasikara kangaLa seLeyuva nOTa
hindu craista musalmAna pArasika jainarudyAna
janakana hOluva doregaLa dhAma gAyaka vaiNikarArAma
kannaDa nuDi kuNidADuva gEha kannaDa tAyiya makkaLa dEha
bharata jananiya tanujAte jaya he! karnATaka mAte

Video link:
http://www.youtube.com/watch?v=srMNkUZ2zPs
ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ:
http://www.kannada-lyric.blogspot.com/2012/10/blog-post_2704.html

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.